Widok

13 modułowy kurs, który krok po kroku nauczy Cię podstaw rachunkowości! Naucz się księgować podstawowe operacje gospodarcze, sporządzać bilans i rachunek zysków i strat! Krok po kroku, z całym mnóstwem…

Zamów

Kurs składa się z 5 części dotyczących segmentu działalności, który występuje w każdej jednostce gospodarczej. Wszystkie podmioty są zakładane w konkretnym celu, jakim jest osiąganie zysków ze sprzedaży towarów, usług…

Zamów

Kurs składa się z 5 części dotyczących rozliczeń międzyokresowych i rezerw. Niektóre z nich występują w każdej jednostce gospodarczej, niektóre można w określonych sytuacjach pominąć. Znajomość ewidencji w tym zakresie jest niezbędną kompetencją każdej księgowej i każdego…

Zamów

Copyright © 2021 Naucz się rachunkowości Anna Konieczna-Cwalina, Piotr Cwalina s.c.